thumbnail_9365TomHolmen-148 (2).jpg

Tom Langerud Holmen

Psykolog PhD, i spesialisering

Jeg tilbyr behandling for et stort spenn av psykiske lidelser og vansker, så som stressreaksjoner, angst og depresjon, blant annet.
Jeg benytter kognitiv atferdsterapi, som innebærer fokus mot å bryte negative mønstre i tenkning, handling og følelser. Samtidig er det ofte nyttig å se spesifikke problemer i et større perspektiv, i tråd med såkalte humanistiske og eksistensielle terapitradisjoner.
 

I løpet av de første timene vil jeg utarbeide et forslag til behandlingsplan, på bakgrunn av en felles forståelse av tilstand og problematikk. Du er også velkommen til å møte til en enkelttime og få skissert rammer for, og innhold i, behandling for en gitt problemstilling.

Jeg tilbyr også personlighetstesting i form av NEO-PI-3, som gir en profil på de fem personlighetsdimensjonene i ’Big Five’-modellen. Testen gjennomføres online via lenke du får tilsendt per mail, og vi setter opp en time for tilbakemelding.

Jeg har vært ansatt som klinisk psykolog ved Sykehuset i Vestfold siden 2011, per i dag som konstituert psykologspesialist, og har hatt privat praksis siden 2012. Jeg er PhD-stipendiat ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.
 

Pris for samtale (45 minutter) er 1350,-. Pris for NEO-PI-3 personlighetstest med tilbakemelding er 2500,-. 

Jeg er tilgjengelig på onsdager, torsdager og fredager.


Send bestilling til tomholmen@psykologkontakt.no
Oppgi gjerne fullt navn, adresse, telefonnummer og ønsket tidspunkt ved bestilling. Du kan også bestille time direkte online via denne linken: https://www.ledigpsykolog.no/255/Psykolog-Tom-Langerud-Holmen-OSLO/