Charlotte M. Teigset

Psykologspesialist PhD

Charlotte er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har fordypning i dynamisk terapi og har lang behandlingserfaring, blant annet fra psykiatri, barnevern, PPT og rusbehandling. Ved siden av klinisk arbeid ved PsykologKontakt, driver hun med veiledning, undervisning og forskning. Charlotte jobber blant annet med ungdom, par og voksne som sliter med depresjoner, sorg, angst og uro, relasjonsproblemer, skoleproblemer, utbrenthet og lav selvfølelse. Hun har også kompetanse på traumer, rus og spiseforstyrrelser.

Charlotte jobber på mandager, tirsdager og onsdager mellom 08:00 og 16:00.


Telefon: 402 88 443
E-post: cteigset@hotmail.com

Adress​​​​​​e: Valkyriegaten 15A, 0366 Oslo