Profilbilde - Charlotte.jpg

Charlotte M. Teigset

Psykologspesialist PhD

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har over 20 års behandlingserfaring fra psykisk helsevern, barnevern, PPT, rusbehandling og privatpraksis. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 2006, og har en rekke videreutdanninger, blant annet fra institutt for karakteranalyse, institutt for psykoterapi og i mentaliseringsbasert terapi. For tiden sertifiserer jeg meg i metakognitiv terapi. Jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, på kognitive vansker hos ungdommer med alvorlige psykiske lidelser. Ved siden av arbeid ved Psykologkontakt, driver jeg med veiledning, undervisning og forskning.

 

Jeg jobber blant annet med ungdom, par og voksne som sliter med depresjoner, sorg, angst og uro, relasjonsproblemer, skole- og jobbrelaterte vansker, utbrenthet og lav selvfølelse. Jeg har også kompetanse på traumer og spiseforstyrrelser. Jeg er opptatt av å skreddersy behandlingen i samarbeid med den enkelte. 

Jeg jobber på tirsdager, onsdager og torsdager mellom kl. 8-16. Jeg har for tiden liten kapasitet til å ta imot nye pasienter, og anbefaler å forsøke andre terapeuter i samme fellesskap.


Telefon: 402 88 443
E-post: cteigset@hotmail.com

 

Unngå deling av sensitiv informasjon på epost eller SMS.