top of page
Charlotte Teigset (2).jpg

Charlotte M. Teigset

Psykologspesialist PhD

Jeg er utdannet ved Universitetet i Oslo og har over 20 års behandlingserfaring fra psykisk helsevern, barnevern, PPT, rusbehandling og privatpraksis. Jeg er spesialist i klinisk voksenpsykologi fra 2006, og har en rekke videreutdanninger, blant annet i karakteranalyse, psykodynamisk terapi, mentaliseringsbasert terapi og metakognitiv terapi. Jeg har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, innenfor kognisjon og alvorlige psykiske lidelser hos ungdom. Ved siden av arbeid ved Psykologkontakt, driver jeg med veiledning, undervisning og forskning.

 

Jeg jobber blant annet med ungdom og voksne som sliter med depresjoner, sorg, angst og uro, relasjonsproblemer, skole- og jobbrelaterte vansker, utbrenthet og lav selvfølelse. Jeg har også kompetanse på traumer og spiseforstyrrelser. Jeg er opptatt av å skreddersy behandlingen i samarbeid med den enkelte.

 

Jeg jobber mandag til torsdag, mellom kl. 8-16.

 

Telefon: 402 88 443

E-post: cteigset@hotmail.com

 

Unngå deling av sensitiv informasjon på epost eller SMS.  

bottom of page