top of page
Kjersti.jpg

Kjersti Vangberg Sørdal

Psykolog

Kjersti er utdannet psykolog fra NTNU, i 2000. Jobber primært ut fra kognitiv atferdsterapi, og traumebehandlingsmetoden EMDR (se www.emdrnorge.no). Har bakgrunn fra behandling av individer, par, og grupper, og har diverse etterutdanninger innen blant annet klinisk voksenpsykologi, gruppeterapi, og prosessledelse i grupper. Er sertifisert EMDR-terapeut og EMDR-veileder. 


Spesialområde er traumebehandling med EMDR, herunder behandling av veteraner/innsatspersonell, samt behandling av angsttilstander/lettere psykiske lidelser.

Ved siden av klinisk arbeid ved PsykologKontakt, driver hun med lederutvikling/organisasjonspsykologi, samt EMDR-veiledning. 

Kjersti tar dessverre ikke inn nye for tiden

bottom of page