top of page
Lone%20Dragland%202.jpg

Lone Dragland

Psykologspesialist

Lone er spesialist i klinisk psykologi fra universitetet i Oslo. Hun jobber med ungdom og voksne med angst, depresjon, livskriser, relasjonelle problemer og selvfølelsesproblematikk og har lang erfaring med psykoterapeutisk arbeid innen offentlig psykisk helsevesen.

Hun er gruppeanalytiker og driver en terapigruppe hver mandag ettermiddag. Angst, depresjon og kroppslige smertetilstander har ofte sammenheng med problemer i forholdet til andre mennesker. I gruppeterapien får en mulighet til å jobbe med forholdet til andre, finne andre løsninger og plagene reduseres. Tilbudet passer for deg som sliter med lav selvfølelse, lett aktiverbar skyldfølelse, problemer med å si i fra/selvhevdelse og vansker med å håndtere uenighet/konflikter.(se fanen «Gruppeterapi»)

Lone jobber på dagtid på Vinderen psykiatriske poliklinikk.

bottom of page