top of page
Pyskolog Majorstuen - Frogerparken.jpg

Gruppeterapi på Majorstuen

De fleste mennesker erfarer utfordringer og vanskeligheter i hverdagen; i studiet eller arbeid, sammen med venner, i parforhold, som foreldre, i familien eller i forholdet til seg selv. For en del oppleves vanskene og utfordringene slik at en ønsker eller har et behov for å se nærmere på seg selv, sine relasjoner og reaksjoner og på mønstre som danner seg mer eller mindre tydelig i eget liv. Noen opplever også klare symptomer i form av for eksempel depresjon og/eller angst. Nærmest alle aspekter ved våre liv både på godt og ondt, har oppstått og oppstår i et mer eller mindre kontinuerlig samspill med andre. Samspillet kan av ulike grunner bli av en slik art at en opplever psykologiske vansker.

Det er sjelden det finnes tid eller anledning til å undersøke hva som skjer i dette samspillet akkurat når det skjer. Gruppeanalyse gir blant annet denne muligheten. En av terapeutens oppgaver i en analytisk gruppe er å arbeide sammen med gruppen mot å skape et trygt nok rom for den enkelte, slik at tanker og følelser etter hvert kan deles fritt med gruppen. Målet er å bli bedre kjent med seg selv, noe som ofte gir en økt forståelse av egne reaksjoner og opplevelser. Alle søkere vil bli innkalt til fire-fem individuelle utredningssamtaler for å avklare hvorvidt dette er et godt tilbud for den enkelte. Det tar tid og kan til tider være en utfordring å skulle bli bedre kjent med seg selv. Søkere bør derfor være innstilt på å kunne møte ukentlig i minst ett år. Arbeidet i gruppen fører gjerne til større toleranse ovenfor både seg selv og andre, mindre psykiske vansker og symptomer, noe som igjen gir en større personlig frihet på ulike arenaer av livet.

 Praktiske opplysninger

 Gruppen har inntil 8 deltagere og møtes i våre lokaler på Majorstuen i Oslo mandag eller tirsdag kveld.
For å søke om plass i gruppen, eller for mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Lone Dragland eller Peder Erlend Anda.

 

Praktiske opplysninger

 

Gruppen har inntil 8 deltagere og møtes i våre lokaler på Majorstuen i Oslo mandag eller tirsdag kveld.
For å søke om plass i gruppen, eller for mer informasjon, ta gjerne direkte kontakt med Lone Dragland eller Peder Erlend Anda.

bottom of page