Hvem er vi?

Anna M. Szulc:

Anna er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk voksenpsykologi. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og voksne, samt veiledning av foreldre.  Som tidligere psykolog ved Modum Bad har hun også arbeidet med mennesker som opplever eget trosliv som en sentral del av sitt liv og sin identitet og ønsker å kunne snakke om dette.
 

Hun arbeider ut ifra en psykodynamisk / psykoanalytisk tilnærmning og tilbyr både korttidsterapi og langtidsterapi i forhold til mange former for relasjonelle og følelsesmessige vansker og symptomer.
 

Hun tilbyr også veiledning til psykologer og andre behandlere samt helsepersonell.
 

Psykodynamisk / psykoanalytisk psykoterapi tar utgangspunkt i at tidligere relasjonelle erfaringer er med å prege selvfølelse, forholdet til seg selv og andre, og til egne følelser. Gjennom å utforske og arbeide med både tidligere erfaringer, og følelser og relasjoner i nåtiden, kan en erfare personlig utvikling, bedre livskvalitet, større grad av selv-empati og mindre symptombelastning.
 

Anna er utdannet gruppepsykoterapeut ved Institutt for gruppeanalyse (IGA) og driver en samtalegruppe for mennesker med forskjellige former for emosjonelle og relasjonelle vansker. Hun er også kandidat ved Psykoanalytisk Institutt.