Hvem er vi?

Alexander Aarvik:

Alexander er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo med klinisk fordypning i dynamisk terapi. Hans arbeidserfaring inkluderer voksne og ungdom, både korttids- og langtidsterapi. Aktuelle problemstillinger for terapien kan være blant annet depresjon, forskjellige typer angst (som sosial angst, panikkangst og generalisert angst), tvangstanker, relasjonelle vansker, lavt selvbilde og utbrenthet.

Alexander har for tiden ingen ledig kapasitet.
Telefon: 941 99 835 e-post: alexander@psykologkontakt.no Hjemmeside: www.psykologaarvik.no

TELEFON: 941 99 835